โครงการปันกันรู้ Series 13 ดอกไม้จันทน์ ทำจากใจ ถวายพ่อหลวง

7 มิถุนายน 2560

ผ่านไปเรียบร้อยกับหนึ่งกิจกรรมดีๆ ในโครงการ STC Internal Branding ที่สอดคล้องกับ Core Value "รอบคอบ มองการณ์ไกล" ที่ช่วยให้ชาวเอสทีซีมาร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งดอกไม้จันทน์ที่ได้เรียนรู้ คือ "ดอกจำปี" โดยการสอนอย่างใกล้ชิดจาก อาจารย์มุกดา อามาตย์ และน้องๆ นักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา จัดขึ้นที่ ห้องสัมมนา ชั้น 29 สำนักงานใหญ่ เครือ เอสทีซี