แสงไทยบางปะกง จัดกิจกรรมสรงน้ำพระวันสงกรานต์

12 เมษายน 2560

กิจกรรมสรงน้ำพระวันสงกรานต์ของบริษัท แสงไทยบางปะกง จำกัด อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา นำทีมโดยคณะทำงาน Brand Team

บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น และตวามสามัคคีร่วมแรงร่วมใจของชาวแสงไทยบางปะกง