โครงการปันกันรู้ Series 12 ต้นอ่อนทานตะวัน ปลูกกินเองได้ง่ายๆ

22 มีนาคม 2560

กิจกรรมในโครงการ Internal Branding ที่สอดคล้องกับ Core Value "รอบคอบ มองการณ์ไกล" ที่จัดให้ตามคำเรียกร้องของชาวเอสทีซี โดยมี คุณกัญญาณี โพธิวัฒน์ จากสำนักกรรมการบริหาร และคุณบรรพิลาส เถาว์เหลี่ยม จากกลุ่มธุรกิจขนส่ง มาเป็นวิทยากรสอนวิธีการปลูกต้นอ่อนทานตะวันทุกขั้นตอน รวมไปถึงวิธีการปรับปรุงดินที่ใช้แล้วให้นำมาใช้ได้อีก และแนะนำเกร็ดความรู้ต่างๆ ให้กับเพื่อนพนักงานที่มาร่วมกิจกรรม