พนักงานกลุ่มจิตอาสา เข้าร่วมพระราชพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

14 มกราคม 2560

อาจารย์ถาวร ชนะภัย ที่ปรึกษาส่วนสื่อสารองค์กรและ CSR และตัวแทนพนักงานกลุ่มจิตอาสาที่บรรจุข้าวพอเพียง ได้เข้าร่วมพระราชพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพ

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 เวลา 16.30 น. ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง