ข้าวพอเพียง

6 ธันวาคม 2559

คุณวัลลภ พิชญ์พงศา ผู้บริหารเครือเอสทีซี และตัวแทนพนักงานกลุ่มจิตอาสา ร่วมกันมอบข้าวพอเพียงจำนวน 11,189 ถุง น้ำหนัก 233 กิโลกรัม ให้กับ คุณจิรชัย มูลทองโร่ย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

ข้าวพอเพียง ข้าวถุงเล็กๆ ของสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ทำให้กับประชาชนที่มาสักการะเพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้ผู้ที่ได้รับนำไปปลูกหรือเก็บเป็นที่ระลึก และเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยเป็นพันธุ์ข้าวเปลือกจากกรมการข้าว บรรจุถุงติดฉลากด้วยข้อความว่า "พอเพียง" ตามแนวปรัชญาของ "ในหลวง" และเป็นลายพระหัตถ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 สมัยทรงพระเยาว์อีกด้วย