หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เสนอข่าวเรื่อง ข้าวออร์แกนิค ฉุดชาวนาพ้นวงจรราคาร่วง

1 พฤศจิกายน 2559

คุณวัลลภ พิชญ์พงศา ผู้บริหารเครือเอสทีซี ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง "ข้าวออร์แอนิค" ฉุดชาวพ้นวงจรราคาล่วง พร้อมไขคำตอบว่า การปลูกข้าวออร์แกนิคเป็นคำตอบของชาวนา และแนวโน้มธุรกิจแห่งอนาคต ซึ่งมีทิศทางการเติบโตอย่างต่อเนื่อง