ท็อปออร์กานิกฯ จัดงาน 25ปี โครงการผลิตข้าวอินทรีย์ เชียงราย-พะเยา

31 ตุลาคม 2559

บริษัท ท็อปออร์กานิกโปรดักส์แอนด์ซัพพลายส์ จำกัด ร่วมกับกลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านเกี๋ยง 1, กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านเกี๋ยง 2, กลุ่มข้าวอินทรีย์2000, กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านศรีจอมแจ้ง, ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย/แพร่ และอบต.แม่ลอย/หงส์หิน จัดงาน ครบรอบ 25ปี โครงการผลิตข้าวอินทรีย์ เชียงราย-พะเยา เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ณ นาข้าวอินทรีย์ทุ่งลอ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

โดยมีกิจกรรมภายในงาน ได้แก่
- เสวนาหัวข้อ "การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน" ส่งต่อแนวคิดเกษตรอินทรีย์ให้กับคนรุ่นใหม่
- พิธีสู่ขวัญข้าว
- การประกวดคลิปวิดีโอ "เล่าเรื่องราวข้าวอินทรีย์" โดยกลุ่มเยาวชนทุ่งลอ
- การแข่งขันฝัดข้าว