โครงการปันกันรู้ Series 11 ธรรมชาติบำบัดขจัด Office Syndrome

15 ตุลาคม 2559

ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) คือ กลุ่มอาการที่พบบ่อยของคนทำงานในออฟฟิศ ซึ่งต้องนั่งทำงานเป็นเวลานานๆ ไม่ค่อยได้เคลื่อนไหว โครงการปันกันรู้ Series 11 หัวข้อ ธรรมชาติบำบัดขจัด Office Syndrome โดย คุณกรรณิกา จิตต์ศรัทธา ผู้เชี่ยวชาญทางด้านแพทย์แผนไทยประยุกต์และธรรมชาติบำบัด มาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2559 ณ สำนักงานใหญ่ เครือ เอสทีซี