โครงการปันกันรู้ Series 10 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยพื้นคืนชีพ

20 กันยายน 2559

โครงการปันกันรู้ Series 10 หัวข้อ "การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)" กิจกรรมในโครงการ Internal Branding โดย คุณมยุรี ทองกำพร้า พยาบาลวิชาชีพ และทีมงานจากโรงพยาบาลบางไผ่ เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกต้อง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ณ สำนักงานใหญ่ เครือ เอสทีซี