คณะทำงาน Green Team เข้าดูงาน โรงแรมป่าสักฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

19-20 กันยายน 2559

คุณณัฐกานต์ ลัทธิธรรม ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เดอะ เลกาซี่ ทราเวล จำกัด พร้อมด้วยคณะทำงาน Green Team เดอะ เลกาซี่ ริเวอร์แคว รีสอร์ท เข้าศึกษาดูงาน Green Leaf ณ โรงแรมป่าสักฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 19 - 20 กันยายน 2559 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการของเสีย การใช้พลังงานต่างๆ การใช้น้ำ และการพัฒนาคุณภาพบุคลากร