โรงสีนครหลวงชัยนาท จัดกิจกรรม CRC เลือดนี้เพื่อเธอ

5 เมษายน 2559

บริษัท โรงสีนครหลวงชัยนาท จำกัด จัดกิจกรรม CRC เลือดนี้เพื่อเธอ ด้วยการบริจาคเลือดให้กับโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จังหวัดชัยนาท