ท็อปออร์กานิกฯ จัดอบรมเกษตรอินทรีย์ครั้งที่ 1

15 มีนาคม 2559

บริษัท ท็อปออร์กานิกโปรดักส์แอนด์ซัพพลายส์ จำกัด ร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย (กรมการข้าว) จัดการอบรมเกษตรอินทรีย์ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ในหัวข้อ "การใช้วิธีทางนิเวศวิศวกรรมในนาข้าวอินทรีย์" เพื่อให้สมาชิกเกษตรกรได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ในการสร้างความสมดุลย์ทางระบบนิเวศน์ในนาข้าวอินทรีย์ และนำมาปรับใช้ในนาข้าวอินทรีย์ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ณ พื้นที่นาข้าวอินทรีย์ทุ่งลอ จังหวัดเชียงราย