เครือเอสทีซี ร่วมทำบุญให้แก่วัดพระบาทน้ำพุ

11 มกราคม 2559

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2559 เวลา 8.00 - 9.00 น. พนักงานเครือเอสทีซี สำนักงานใหญ่ ร่วมอนุโมทนาถวายข้าวสาร อาหารแห้ง และปัจจัย ฯลฯ กับโครงการ "มอบของขวัญวันปีใหม่ แก่ผู้ติดเชื้อ วัดพระบาทน้ำพุ" โดย หลวงพ่ออลงกต แห่งวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี ได้มารับบิณฑบาต ณ บริเวณหน้าอาคารไทยศรี สำนักงานใหญ่ เครือ เอสทีซี

โอกาสนี้ เครือ เอสทีซี ได้ร่วมถวายข้าวสารไทไท จำนวน 500 กิโลกรัม โดยมี คุณอัมพรศรี ตันติสถาพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (การเงิน) คุณอัมภา อัครบุญเลิศยศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (บัญชี) กลุ่มธุรกิจข้าว เครือ เอสทีซี และคุณพงษ์ศักดิ์ ขาวพุ่ม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้จัดการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ กลุ่มธุรกิจการขนส่งสินค้า เครือ เอสทีซี เป็นตัวแทนมอบ