นครหลวงค้าข้าว (มหาวงษ์) ร่วมบริจาคสิ่งของ เพื่อผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล

8 พฤษภาคม 2558

บริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด (มหาวงษ์) ร่วมบริจาคสิ่งของ อาทิ ข้าวสาร ปลากระป๋อง มาม่า น้ำดื่ม และยารักษาโรค ให้กับ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล กิจกรรมหนึ่งในโครงการ Internal Branding หน่วยงานต่างจังหวัด ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยม (Core Values) "สามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ" เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 ที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย