ท็อปออร์กานิกฯ จัดอบรมหัวข้อ การผลิตข้าวอินทรีย์แบบครบวงจร

25 เมษายน 2558

บริษัท ท็อปออร์กานิกโปรดักส์แอนด์ซัพพลายส์ จำกัด ร่วมกับมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ (ไร่เชิญตะวัน) จัดการอบรมให้แก่นักเรียนโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์ ในหัวข้อ การผลิตข้าวอินทรีย์แบบครบวงจร ทั้งนี้ได้ครอบคลุมตั้งแต่การปลูก การแปรรูป ตลอดจนถึงการตลาด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้นำไปปฏิบัติได้จริง ในวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558 ณ ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย