เครือเอสทีซี สนับสนุนอาชีพแก่คนพิการ

20 ตุลาคม 2560

บริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด และบริษัท แคปปิตัลซีเรียลส์ จำกัด ในเครือเอสทีซี ร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม เพื่อสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่ผู้พิการโดยตรงแทนการส่งผ่านเงินเข้ากองทุนตามที่กฏหมายกำหนด ซึ่งในปี 2560 นี้ ได้ให้การสนับสนุนผู้พิการ ในการรวมกลุ่ม "เลี้ยงไก่ไข่ไอโอดีน ต.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี" จำนวน 9 คน เป็นจำนวนเงิน 985,000 บาท ซึ่งเป็นงบประมาณตลอดทั้งโครงการ

ที่ผ่านมา บริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด ได้ให้การสนับสนุนผู้พิการในโครงการส่งเสริมเกษตรพอเพียง จ.ชัยนาท จำนวน 6 คน และบริษัท แคปปิตัลซีเรียลส์ จำกัด ได้ให้การสนับสนุนผู้พิการในโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรคนพิการ ตะวันฉาย จ.เชียงใหม่ จำนวน 4 คน มีส่วนร่วมสร้างสังคมเข้มแข็งเป็นสุข และเปลี่ยนแปลงสังคมให้น่าอยู่