แคปปิตัล เทรดดิ้ง แจกสาหร่ายซีลีโกะ

9 มกราคม 2558

บริษัท แคปปิตัล เทรดดิ้ง จำกัด แจกขนมสาหร่ายซีลีโกะ จัดกิจกรรมเล่นเกมส์ พร้อมทั้งแจกของรางวัล เช่น กระเป๋าล้อลาก ชุดเครื่องเขียน ฯลฯ ให้กับน้องๆ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจำลอง และหอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ