ปฏิบัติธรรม ทำความดี กับโครงการปลูกป่าภูหลง

15 - 16 กรกฎาคม 2560

" จิตอาสา เป็นจิตที่พร้อมจะสละเวลา แรงกายและสติปัญญา เพื่อสาธารณประโยชน์ เป็นจิตที่มีความสุขเมื่อได้ทำความดี " พระไพศาล วิสาโล

เมื่อบรรดาจิตอาสาของบริษัทเครือเอสทีซี จำนวนทั้ง 42 คน พร้อมใจกันไปปฏิบัติธรรม ทำความดี สละเวลา แรงกายแรงใจเพื่อประโยชน์สาธารณะ ในโครงการ "ปลูกป่าภูหลง" จัดโดย มูลนิธิพื้นที่ปัญญ์รัก นำโดย "ครูณา" คุณอังคณา มาศรังสรรค์ ณ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ จำนวนกว่า 1,500 ต้น ทั้งนี้เพื่อทดแทนต้นไม้ที่ถูกไฟป่าเผาไปกว่า 2,000 ไร่ พร้อมด้วยจิตอาสาจากบริษัทต่างๆ ได้ร่วมใจกันปลูกต้นกล้าที่ทางโครงการจัดเตรียมไว้ให้ เสร็จภายใน 3 ชั่วโมง

" แม้เหนื่อยกาย แต่ใจเราสงบและเป็นสุข รู้สึกได้รับอานิสงค์ความงอกงามที่เกิดขึ้นในจิตใจ "

นอกจากกิจกรรมปลูกป่า ทางโครงการยังจัดกิจกรรมมรณานุสสติ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำให้เราได้มุมมองเกี่ยวกับเรื่องของความตายหลากหลายแง่มุมจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม

และที่พิเศษกว่านั้นคือ การได้มีโอกาสทำวัตรเย็น และฟังธรรมจากพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ ที่ได้เมตตาบรรยายธรรมเรื่อง "ความสุขเป็นเรื่องง่าย"