ท็อปออร์กานิกฯ จัดโครงการชวนน้องและพ้องเพื่อนทำนาอินทรีย์

22 มิถุนายน 2560

หนึ่งในกิจกรรมด้านเยาวชนที่ให้บุตรหลานสมาชิกในโครงการฯ และเยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ทุกขั้นตอนตั้งแต่หว่านกล้าจนถึงเก็บเกี่ยว ซึ่งเป็นการเรียนรู้และสืบทอดอาชีพการทำนาอินทรีย์ต่อไปในอนาคต

โดยนำเยาวชนกลุ่มเดิมที่ร่วมโครงการค่ายเยาวขนเมื่อปีที่ผ่านมา มาเป็นแกนนำจัดโครงการ "ชวนน้องและพ้องเพื่อนทำนาอินทรีย์" มีกลุ่มนักเรียนจากโรงเรียนบ้านเกี๋ยง (คุรุราษฎร์วิทยา) เป็นโรงเรียนในพื้นที่และบุตรหลานสมาชิกเกษตรกร ร่วมเชิญชวนเพื่อนๆ เข้าร่วมโครงการ