แคปปิตัล เทรดดิ้ง (มหาวงษ์) ถวายเทียนพรรษา ณ วัดโยธินประดิษฐ์

6 กรกฎาคม 2560

ตัวแทนผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงาน บริษัท แคปปิตัล เทรดดิ้ง จำกัด ได้นำเทียนพรรษา หลอดไฟ เครื่องสังฆทาน และปัจจัย จำนวน 4,229 บาท ที่พนักงานได้ร่วมกันทำบุญ ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดโยธินประดิษฐ์ ถ.สรรพาวุธ เพื่อใช้ในการเป็นประโยชน์ในกิจของสงฆ์