เดอะ เลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท จัดโครงการอิ่มบุญ อุ่นกายใจ

9 ธันวาคม 2559

คุณนภา ทองศรี ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด เดอะ เลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท และทีมฝ่ายขาย เป็นตัวแทนในการมอบสิ่งของบริจาค อาทิ ผ้าห่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง และเครื่องใช้ต่างๆ ให้กับวัดองธิ และศูนย์พัฒนาเด็กด้อยโอกาส อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งได้ถวายปัจจัย ยาสามัญประจำบ้าน หมวกและผ้าพันคอไหมพรม ในโครงการ "อิ่มบุญ อุ่นกายใจ"