เดอะ เลกาซี ทราเวล บริจาคข้าวสารแก่มูลนิธิบ้านราชาวดี

26 พฤศจิกายน 2559

คุณสุวรรณา สามเสน ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป และคุณนภา ทองศรี ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท เดอะ เลกาซี ทราเวล จำกัด ร่วมกันมอบข้าวหอมมะลิ ตรา ไทไท จำนวน 515 กิโลกรัม ให้แก่มูลนิธิบ้านราชาวดี เพื่อช่วยเหลือและแบ่งปันแก่เด็กพิการทางสมองและปัญญา โดยมีคุณบุญมา บุตรรักษ์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนรับมอบ