โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศล

28 พฤศจิกายน 2559

คุณสาลี่วัลย์ วนิชจักร์วงศ์ ผู้แทนบริษัท นครหลวงค้าข้าว พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานเครือเอสทีซี ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 79 ตัว โดยร่วมสมทบทุนเป็นจำนวนเงิน 2,370,000 บาท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการโครงการฯ เป็นประธานในพิธี ณ วัดราชาธิวาสวิหาร กรุงเทพมหานคร

สำหรับโค-กระบือที่ได้รับการไถ่ชีวิตในครั้งนี้จะถูกส่งเข้าธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่มีฐานะยากจน ได้มีโค-กระบือไว้ใช้แรงงาน เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เป็นการช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง