เอสทีซี 42 ปี 420 ผืน - ถักฝัน ปันอุ่น

29-31 ตุลาคม 2559

โครงการ "เอสทีซี 42 ปี 420 ผืน ... ถักฝัน ปันอุ่น" เพื่อนำหมวก และผ้าพันคอไหมพรม จากฝีมือชาวเอสทีซีและบุคคลภายนอก รวมถึงผ้าห่มและอุปกรณ์กีฬาไปบริจาคให้กับน้องๆ ที่จังหวัดเชียงราย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2559

มอบให้ 4 โรงเรียนในจังหวัดเชียงราย ได้แก่ โรเรียนบ้านเกี๋ยงใต้, โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่, โรงเรียนบ้านเกี๋ยง (คุรุราษฎร์วิทยา), โรงเรียนบ้านสักทุ่ง