บริจาคโบว์สีดำเพื่อไว้อาลัยรัชกาลที่ ๙

26 ตุลาคม 2559

กลุ่มพนักงาน บริษัท แคปปิตัล เทรดดิ้ง, บริษัท นครสยามการท่าเรือ ร่วมกันจัดทำโบว์สีดำเพื่อไว้อาลัยรัชกาลที่ ๙ จำนวน 5,919 ชิ้น และเบริจาคเงิน 6,670 บาท มอบให้กับกลุ่มงานพรบ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 1 จังหวัดสมุทรปราการ โดยจะร่วมกันทำโบว์สีดำให้ได้ ๙,๙๙๙,๙๙๙ ชิ้น และมอบให้แก่ผู้ที่ต้องการต่อไป