เครือ เอสทีซี (STC GROUP) ผู้ส่งออกสินค้าเกษตรกรรมรายใหญ่ของไทย

สารจากประธานกรรมการบริหาร

นายไพศาล วนิชจักร์วงศ์ ประธานกรรมการบริหาร

ผมภูมิใจและยินดีอย่างยิ่งที่จะได้แนะนำกลุ่มบริษัทในเครือเอสทีซี ที่ผมได้ทำหน้าที่บริหารให้กับผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้ร่วมงานทุกคน 40 ปีแล้วที่เครือบริษัทของเราได้เจริญก้าวหน้า เป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญให้แก่เศรษฐกิจของประเทศไทย ฐานธุรกิจเพื่อการพัฒนาแห่งชาติที่น่าประทับใจในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็คือผลิตผลทางด้านการเกษตร ความอุดมสมบูรณ์ของที่ดินผืนนาเพื่อการเพาะปลูก และการทำงานหนักของบรรพบุรุษของเรารุ่นแล้วรุ่นเล่า นี่แหละที่ทำให้เราเป็นชาติที่แข็งแกร่ง และนี่เองที่ทำให้เครือเอสทีซีเป็นกลุ่มบริษัทที่โดดเด่นในธุรกิจการเกษตร อ่านต่อ..

Video Presentation